Gereedschapkeuring - Engberts Elektrotechniek
Wettelijk verplicht:

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelenNieuwe en bestaande machines behoren te voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Dit staat vermeld in artikel 7.4a van het arbeidsomstandighedenbesluit. Vanuit de arbeidsomstandighedenwet wordt verwezen naar de NEN 3140, waarin het keuringsproces en de keuringseisen van elektrisch materieel zijn beschreven. Hierin staat dat arbeidsmiddelen die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Er wordt aangegeven dat arbeidsmiddelen periodiek gekeurd moeten worden.
Voor arbeidsmiddelen welke intensief gebruikt worden, wordt aangeraden deze één keer per jaar te laten keuren. Bij zeer intensief gebruik zelfs eens per half jaar en bij arbeidsmiddelen welke op een kantoor gebruikt worden, zoals een koffiezetapparaat of een computer wordt aangeraden eens per twee jaar.

Engberts Elektrotechniek kan zorgen voor deze wettelijke verplichte keuring en certificering!

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

 • Visuele controle
 • Controle door metingen en beproeving
 • Een goede registratie van de arbeidsmiddelen
 • Voor de gebruiker moet het duidelijk zijn hoe het arbeidsmiddel veilig te gebruiken is
 • De inspectie moet aantoonbaar zijn d.m.v. een certificaat

Onder de arbeidsmiddelen die gekeurd moeten worden verstaan we:

 •  Elektrische handgereedschappen en acculaders
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen
 • Bouwlampen en andere verplaatsbare lampen
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals een computer, elektrische kachel en laboratorium apparatuur
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten en zwerfkasten voor festivals
 • Verplaatsbare leidingen, zoals verlengsnoeren en haspels
 • Evenementenartikelen zoals een koeling of de ventilator van een springkussen

Dus alle arbeidsmiddelen welke voorzien zijn van een stekkeraansluiting moeten worden gekeurd. Ook arbeidsmiddelen die vast op het lichtnet zijn aangesloten vallen onder de keuringsplicht.

Wie is keuringsplichtig:
Voor werkgevers is het een wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen te laten keuren. De Arbo-wet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor werknemers en voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers.

Ook verhuurbedrijven hebben de wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen die verhuurd worden te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever verantwoordelijk voor de werknemers. Dit geldt ook bij een machine die geleased is.

Als éénmanszaak, zelfstandige of zzp’er bent u in niet verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u en niemand anders de arbeidsmiddelen mag bedienen. Het laten keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden, steeds meer opdrachtgevers eisen dat uw materieel volgens de NEN 3140 is gekeurd.

NEN3140Wanneer de arbeidsmiddelen volgens de NEN3140 zijn goedgekeurd worden deze voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. Ook krijgt u per arbeidsmiddel een certificaat met daarop alle gegevens van de machine en de keuring. Dit certificaat is één jaar geldig, hierna dient de keuring opnieuw te worden uitgevoerd. Arbeidsmiddelen welke voor het eerst worden gekeurd, worden voorzien van een identificatienummer. Dit nummer wordt op het arbeidsmiddel of op een label aan het snoer gegraveerd.

Reparatie:
Wanneer uw arbeidmiddelen afgekeurd zouden worden, kunnen wij indien mogelijk een kleine reparatie uitvoeren.

© 2024 Engberts Elektrotechniek | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Studioweb.nl